למה לבחור בסיעת מאוחדים לבחירות 2023 בכפר יונה?

אנו נפעל עבורך בכל קואליציה שתקום בעיריית כפר יונה !

אנו נפעל לקדם את עקרונותינו המפורטים במצע המפלגה בכל קואליציה שתקום בעיריית כפר יונה. איננו "הולכים" עם מועמד זה או אחר. אנו רואים את טובת תושבי כל כפר יונה ובשמם אנו נפעל להשגת היעדים ולשיפור עתידה של העיר!

judge court
judge court
איננו פועלים ממניעים כאלו ואחרים

מטרותינו מפורטות במצע המפלגה ואינן מיצגות אידיאולוגיה כזו או אחרת. עקרונותיה של המפלגה הינן קידום תושבי כפר יונה והשגת מטרות לקידום העיר מול משרדי הממשלה !

איננו מיוצגים על ידי מפלגת ימין או שמאל ומטרתנו אחת - להביא את העיר כפר יונה להישגים בכל התחומים ולהשוותה לישובים וערים חזקות בישראל.

yellow Awesome-printed signage
yellow Awesome-printed signage
אנו מייצגים ערכים ציוניים, דמוקרטיים ויהודים

המפלגה הוקמה לטובת כל תושבי כפר יונה - בסיס המפלגה הינם ערכים ציוניים ויהודיים. אנו נייצג את הערכים של כלל תושבי כפר יונה תוך התחשבות בכל זרם ואידיאולוגיה ציונית ויהודית. איננו דוגלים בכפייה דתית וסבורים כי יש לשמור על העיקרון "חיה ותן לחיות" ולכבד את רצונותיו של הזולת. יחד עם זאת אנו סבורים כי יש להנחיל ערכים ציוניים ויהודיים על מנת שגם ילדנו יכירו את המורשת הציונית והיהודית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

a white and blue hat with a star of david on it
a white and blue hat with a star of david on it