סיעת מאוחדים

למען כל תושבי כפר יונה

סיעת מאוחדים למענכם תושבי כפר יונה!

הסיעה מתחייבת לפעול במועצת העיר כפר יונה לטובת תושבי כפר יונה

חינוך , תרבות וערכים

תעסוקה ותחבורה

עצמאות אנרגטית

שיפור השירותים לתושב

שיפור פני הכפר

בטחון קהילתי